MHT-CET-2019 Notice for all Regional Boards

अभियांत्रिकी / औषध निर्माणशास्त्र / शेतकी /मत्स्य /डेअरी /दुग्ध इ. या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन MHT-CET-2019 साठी तज्ञ प्राश्निक व मॉडरेटरची नेमणूक करण्यासाठी आपल्या अधिपत्याखालील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रसिद्धी देणेबाबत